adv top

Nhổ Răng Khôn Có Được Bảo Hiểm Không? Được Bao nhiêu %?

13:55:55 - 16/07/2018 - CTV Quan

Khi đóng BHYT bạn đã xác định quyền lợi của mình, vậy khi nhổ răng khôn ở bệnh viện Trung Ương tôi có được hưởng quyền và lợi ích của mình khi đã tham gia đóng BHYT hằng năm? Và mức hưởng là bao nhiêu %?

Cần nắm rõ điều về luật nếu muốn được hưởng đúng quyền lợi của mình về BHYT

dieu-kien-huong-bhyt-khi-nho-rang-khon

Trích: Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Như vậy:

+) Nếu bạn đi nhổ răng khôn thuộc trường hợp bệnh lý tức là đi chụp khám và nhổ răng theo chỉ định của bác sỹ thì bạn sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám và nhổ răng. Trong trường hợp bạn có BHYT đăng kí tại bệnh viện hoặc có giấy chuyển tuyến từ nơi đăng kí khám chữa bệnh

+) Nếu bạn đi nhổ răng không theo chỉ định của bác sỹ thì sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế

>>>Xem ngay: Quy trình nhổ răng khôn không đau đạt chuẩn Châu Âu

Vậy nhổ răng khôn tại bệnh viện được hưởng bao nhiêu % BHYT

Đối với từng đối và trường hợp cụ thể có các mức hưởng BHYT: 100%, 95%, 80%, 70%, 60%, 50%, 30%

Thật đơn giản để biết mình được hưởng bao nhiêu % trong theo đúng chế độ, đó là xác định bằng mã số BHYT dựa trên chứng Thẻ BHYT của mình, Cụ thể:

– Ký hiệu bằng số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE.

 

– Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.

– Ký hiệu bằng số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN.

thẻ bhyt được hưởng mức % theo quy định

Ví dụ:  Trong trường hợp này Anh: Phạm Văn A có mã thẻ BHYT trên sẽ được hưởng 95%% chi phí nhổ răng khôn tại Trung tâm Y tế Quận Đống Đa

– Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.

– Ký hiệu bằng số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là QN, CA, CY.

>>>Tham khảo: Các địa chỉ nhổ răng khôn uy tín nhất tại Hà Nội

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook